Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 13, 2012
Image Size
346 KB
Resolution
800×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,149
Favourites
435 (who?)
Comments
27
Downloads
301
×
Invited to the party by C-D-I Invited to the party by C-D-I
「Oh! I'm sorry I have not noticed you. Welcome to the party! I have prepared a mug of you!」
Pinkie was an invitation to a party Nightmare Moon.
However, other ponies have escaped when they watched Nightmare Moon.

Previous:[link]
Next:[link]
Add a Comment:
 
:iconshakfar:
Bijon: Kono bijon wa subarashīdesuga, anata wa kore de subarashī aidea o motte ita, kore mo dokusō-sei to tewotsunaide iku. Anata wa hijō ni yoku, korera no ponī no jinkaku o hyōji. Tekunikku: Watashi ga gen'in de kaibō-gaku no mondai kara koko de ori kazoeta. Watashi wa anata no jikan ni kaibō-gaku ni kurushimu koto ni kidzukimashita. Anata ga ikutsu ka no sakuhin ga idaina kaibōgakuteki kōzō o motte imasuga, hokanohito ga mondai o kakaete, kono 1tsu wa 1dearu koto o okoru. Shikashi, kore ga nani no umeawase suru to chakushoku sa reta toki, sore sukirudesu. Kore o okonau tame no anata no sutairu wa, watashi ga omou ni, bijinesu ni saitekidesu. Eikyō: Kono sakuhin wa, sakuhin no seikaku o shimeshite ita hōhō wa, jissai ni wa kanari no tensaidesu. · Shōmei wa, sore ga yori yoi mono ni shite kureru. Yoi shigoto o tsudzukeru. <3
What do you think?
The Artist thought this was FAIR
3 out of 4 deviants thought this was fair.

The Artist has requested Critique on this Artwork

Please sign up or login to post a critique.

:iconcommanderex:
CommanderEX Featured By Owner Nov 3, 2012
Welcome to the party/
Reply
:iconsebablackluna:
SebaBlackLuna Featured By Owner Oct 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Dat fluttershy *O*
Reply
:iconealicaria:
EaLicaria Featured By Owner Oct 18, 2012
:iconawwplz:
Reply
:icondynamo115:
Dynamo115 Featured By Owner Oct 17, 2012  Hobbyist General Artist
AWWWW how sweet of Pinkie!!! ^-^
Reply
:iconhelsaabi:
Helsaabi Featured By Owner Oct 16, 2012
XD Pinkie pie want invite Nightmare to party
Reply
:iconmissingnob:
MissingnoB Featured By Owner Oct 15, 2012
Pinkie Pie will invite anything that moves to her parties.
Reply
:icongreenjackspeaks:
greenjackspeaks Featured By Owner Jan 24, 2013  Hobbyist General Artist
and some things that don't too.
Reply
:icondarthwill3:
DarthWill3 Featured By Owner Oct 15, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Don't be scared, Fluttershy.
Reply
:iconasluc96:
asluc96 Featured By Owner Oct 15, 2012  Hobbyist General Artist
D'aaaw how sweet from Pinkie :D
Reply
:iconhammer-of-zeon:
Hammer-Of-Zeon Featured By Owner Oct 15, 2012
:iconpartypinkieplz: (Btw, that's an interesting style of art you have there. I feel like everytime I look into their eyes it looks like they're blind since you can't see the pupils that well. Very well done though :D)
Reply
Add a Comment: